Ko hai ka taute e fekau fe he magaaho ka tupu e taha mena fakalutukia?

Kehekehe e tau kautaha gahua ne fa mahani ke gahua auloa ke leveki atu kaeke ke fai mena ka tupu fakalutukia mo e leveki ke he tau tagata ke haohao mitaki. Kumikumi mo e iloa ko hai ka taute e fekau fe he magaaho ka tupu e taha mena fakalutukia.

KUMIKUMI MO E ILOA KO HAI KA TAUTE E FEKAU FE HE MAGAAHO KA TUPU E TAHA MENA FAKALUTUKIA
Civil Defence logo

Tauteute ke mau

Ha iai e tau puhala mukamuka ne maeke ia koe ke tauteute a koe mo e haau a magafaoa ke mautali mo e moua e haohao mitaki.