Tau koloa aoga

Maeke ia koe ke tukutuku hifo e haau a manako kaeke ke fifili mai he taha vahega fakatutalaaga mo e tau vagahau kehekehe i lalo.

94 results

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry of Health logo

He magaaho ka tupu e taha lekua fakalutukia kua fakalavelave mai ke he tau momoui mo e liga kua lata e tau tagata ke o kehe mai he ha lautolu a tau kaina. To uka lahi e tau mena nei ke he tau matua fifine mo e tau tagata ne fae leveki ke he tau tama mukemuke. Kua hataki mai e Ministry of Health hagaao ke he tau puhala ke fagai haau a tama he magaaho ka tupu e taha lekua fakalutukia ke lata mae tama mukemuke ne fagai ni ke he huhu he matua poke tama mukemuke ne fagai aki e huhu pauta.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Marae Emergency Preparedness Plan logo

Taute e taha palana ke lata mae tau lekua tutupu fakalutukia he marae ke lagomatai haau a marae ke mauokafua e tau mena ka taute kaeke kua tupu e taha lekua tutupu pauaki poke tau lekua tutupu fakalutukia.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry of Health logo

Ne haha i ai e tau puhala he tau fanau ke lagomatai ni kia lautolu ha ko e tau lekua fakatupetupe mo e onoono fakamahino ke ha lautolu a vala he moui kua hoko ki ai. Haha i ai e tau poakiaga he Ministry of Health ke lagomatai aki e tau fanau ne tupetupe mo e matakutaku.

Document
Royal New Zealand Foundation of the Blind logo

Kua fai hatakiaga faka-Peritania e Royal New Zealand Foundation of the Blind ke tauteute ke mau e tau tagata ne nakai kitia e tau mata poke nakai katoatoa e kitia he tau mata ke lata mae tau mafuike.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Emergency Mobile Alert logo

Talamai e tau manatu hagaao ia ke he tau Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alerts). Ko e tau vala tala ne okooko mai he tau manatu fakakite to lagomatai kia mautolu ke fakaholo ki mua e tau gahua ke lata mae tau fakailoaaga mafiti.

Document
Emergency Mobile Alert logo

Totou faka-Peritania e Decision for Emergency Mobile Alert ke tumau ni ke nakai maeke ke fano-kehe mai taha ke moua e tau vala tala foki.

Ko e laini matutaki ki Loto
Hands marking off a checklist

Taute e taha palana mo e haau a magafaoa ke maeke ke hoko mitaki ke he tuaga mitaki ka mole e lekua tupu fakalutukia. Manamanatu ke he tau mena ne kua lata ke fai ke he tau aho oti mo e aikua kaeke ke ai fai mena pihia a koe?

Ko e laini matutaki ki Fafo
Neighbourhood Support New Zealand logo

Matutaki atu ke he taha Neighbourhood Support Group ne haha i ai ke he poko kupega hila Neighbourhood Support poke tauhea atu ke he numela 0800 463 444.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Samsung logo

Kumikumi ke he poko kupega hila he Samsung NZ ke moua e tau vala tala ke fakafoou e haau a telefoni Samsung.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Neighbours Day Aotearoa logo

Taute e taha aho mae tau katofia kaina (Neighbour’s Day). Fakahoko tumau e Neighbour’s Day ia Mati he tau tau oti. Ne omoi he feua nei e tau katofia kaina ke feiloaaki a lautolu. Nakai kelea kaeke ko koe ni tokotaha, ko e matakau poke taha fakatokatokaaga gahua. Poke kaeke ko e haau a tau katofia kaina ko e tau fale, tau felete, tau kautaha pisinisi poke taha mena kehe atu. Maeke ia koe ke taute e taha toloaga ne hikihiki pauaki ni ke lata mae haau a tau katofia kaina.

Ko e laini matutaki ki Fafo

Muitua ke he tau poakiaga gahua he Shut Happens ne tohia faka-Peritania ke talaga aki e tau palana hukui ke lata mae haau a pisinisi.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry for Primary Industries logo

Kua fai hatakiaga e Ministry for Primary Industries (MPI) ke lata ke fai palana mae haau a tau manu. Lalafi ki ai e taha poakiaga ke lata mae tau faga manu kehekehe mo e tau faga lekua tutupu fakalutukia kehekehe. Gahuahua ke he tau matagahua ne kua fakatokatoka ke fakatupu e haau a palana.

Ko e laini matutaki ki Fafo
East Coast LAB Life at the Boundary logo

Moua mai he kupega hila e laupepa ha East Coast LAB ne toka ai e tau vala tala hagaao ke he hīkoi peau kula Taute e taha feua fano hui mae peau kula ke lata mae maaga.

Ko e laini matutaki ki Fafo
East Coast LAB Life at the Boundary logo

Moua mai he kupega hila e laupepa ne toka ai e fakatino fakatata kaupa. Fakakite kua kaufakalataha a koe mo e lagomatai ke tufatufa e kupu.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Business.govt.nz logo

Fakaaoga e hatakiaga nei ke iloa ko e heigoa ke lalafi ke he haau a tau palana ke lata mae tau lekua tutupu fakalutukia mai he business.govt.nz.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry of Education logo

Kua fai hatakiaga e Ministry of Education ke lata mae tau aoga pihiia mo e tau aoga fakamahani ke tauteute ke mau mo e iloa ko e heigoa ke taute ka tupu e tau lekua fakalutukia

Ko e laini matutaki ki Loto
A tsunami wave

Ko e haau a Civil Defence Emergency Management Group ne fai mepe mo e tau hatakiaga hagaao ia ke he tau matakavi ke fehola ki ai kaeke ke hoko mai e peau kula. Iloa mooli kua iloa e koe ko e fano ki fe, poke ko koe he loto kaina, haha i ai ke he fale gahua poke haia ni ne fano tamea noa.

Ko e Tau Talahauaga
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

Kua hako lahi ke Fakato hifo, Uufitia mo e Gega kaeke ke tupu e mafuike ne tohia ke he factsheet faka-Peritania.

Ko e laini matutaki ki Fafo

Kumi e tau hatakiaga faka-Peritania ke leveki atu ke he tau tagata gahua ka mole e taha lekua tupu fakalutukia.

1 2 3 4 5