Kehekehe e tau matakau ne gahua fakalataha ke leveki ke he tau mena tutupu fakalutukia mo e fakatumau ke haohao mitaki e tau tagata. Kumikumi mo e iloa ko hai ka taute e fekau fe he magaaho ka tupu e taha mena fakalutukia.

Civil Defence Emergency Management Groups

Laulahi he tau mena tutupu fakalutukia ikiiki ka leveki he tau kau gahua ke he tau mena tutupu fakalutukia ne kua lata. Fakatai atu ke he Fire and Emergency New Zealand ne leveki ke he tau fale lalahi ka vela.

Fai foki a Niu Silani ke he tau lekua ikiiki ke he lalahi lotoga ne kua tutupu pauaki tuga e tau vai puke. Kua leveki he haau a tufono maaga poke Civil Defence Emergency Management Group e tau mena nei. Ne haha i ai ke he Civil Defence Emergency Management Groups e tufono maaga he maaga mo e matakavi he faahi motu.

Toko hogofulumaono e Civil Defence Emergency Management Group i Niu Silani.

Ko e tuaga he tau mena tutupu fakalutukia he maaga

Falu a tau lekua ne kua tutupu fakalutukia ne kua lata ke moua e gahuahuaaga mitaki he tau faahi gahua ne lagomatai atu ki ai. Kaeke kua pihia, kua maeke e tuaga ke he tau mena tutupu fakalutukia ke he maaga poke motu ke fakapuloa. Ko e tuaga ke he tau mena fakalutukia he maaga ati tuku age e pule malolo ke he Civil Defence Emergency Management Group ke lagomatai atu ke he mena kua tupu fakalutukia.

Kaeke kua moua e tuaga ke he taha mena fakalutukia he maaga, ko e Civil Defence Emergency Management Group ka lagomatai atu ke he mena kua tupu fakalutukia ia. To haha ki ai:

 • fakatokatoka falu foki he tau lagomatai atu ke he tau mena tutupu fakalutukia
 • taute mo e fakamooli kua fai mena ke nofo ai fakaku, fai mena mo kai mo e fai valavai mo inu
 • taute mo e fakamooli kua leveki fakamitaki e tau puhala ke hoko atu ke tau fonua ne hagahaga kelea, mo e
 • tufatufa tumau e tau fakailoaaga ke lata mae tau tagata.

Maeke foki he Civil Defence Emergency Management Groups ke lagomatai he falu magaaho kaeke kua nakai fai talahauaga ke he tuaga he tau mena tutupu fakalutukia.

Ko e tuaga he tau mena tutupu fakalutukia he motu katoa

Kaeke ko e tau mena tutupu fakalutukia lalahi, to maeke he Ikipule he Emergency Management ke fakapuloa ko e tuaga he mena kua tupu fakalutukia ke he motu katoa. Ke he mena tonu nei, ko e Pule Gahua he Civil Defence Emergency Management ka toka ai e pule. To leveki ki ai he National Emergency Management Agency e tau gahua ne kua putoia ki ai.

Ko e falu a gahua foki he Civil Defence Emergency Management Groups

Ki fafo he tau mena tutupu fakalutukia, ne lagomatai he Civil Defence Emergency Management Groups ke ati hake e tau maaga ke malolo. Putoia ki ai e tau mena nei:

 • gahua ke tukutuku hifo e tau mena fakahagahaga kelea mo e nakai haohao mitaki ne kua fakafeleveia mo e tau maaga
 • tau fakatokaaga ke lata mae tau taui ke he tau mena tutupu fakalutukia, mo e
 • takitaki ke liliu ke he tuaga fakamua he mole e taha lekua lahi.

Gahua fakatata lahi e tau Civil Defence Emergency Management Groups mo e:

 • tau lagomatai atu ke he tau mena tutupu fakalutukia
 • tau faahi gahua fakatufono
 • iwi
 • ko lautolu ne fakagahuahua e tau faahi gahua mahuiga tuga e hila, tau puhala ke fakapuloa, mo e kese; mo
 • lautolu ne lagomatai ke he tau tagata mo e tau maaga ke he magaaho ka tutupu e tau mena fakalutukia

Ko e iga ni e Civil Defence Emergency Management Group mo e ha lautolu a Civil Defence Emergency Management Plan. Kua lata he Plan ke putoia e tau mena nei:

 • ko e tau matematekelea mo e tau mena hagahagakelea fe ka leveki ki ai e Civil Defence Emergency Management Group
 • leveki atu fefe ke he tau mena nei, mo e
 • tau fakatokatokaaga iloilo ke liuaki mai e tuaga fakamua ha ko e tau matematekelea mo e tau mena hagahagakelea.

National Emergency Management Agency

Ko e tau magaaho ne nakai haha i ai e tau mena fakalutukia, ko e na omoi fakalahi he National Emergency Management Agency ke moua e tau fakamaloloaga ke totoko ke he tau mena tutupu ne hagahagakelea lahi. Ko e na onoono fakalahi foki ke he tau puhala ne leveki atu ke he tau mena tutupu fakalutukia ha Niu Silani. Kua fakamooli he levekiaga nei kua gahuahua ke tuga mo e amaamanaki ki ai mo e fakakite foki e tau puhala ke lauka atu.

Kua omoi e National Emergency Management Agency ke he tau puhala ne maama mo e tau fakatokatoka ki ai he maaga, faahi motu mo motu katoa. Kua putoia ki ai e falu ke lalafi ke he fakatufono, tau maaga, tufono maaga, mo e tau matakau fakatagata mo e fakamaaga.

Ko e National Emergency Management Agency:

 • ne fakakite e tau mena fakamatematekelea mo e fakahagahagakelea ka lauia oti e motu
 • ne moua mai e tau hatakiaga ke he Civil Defence Emergency Management Groups mo e falu ne haha ke he levekiaga ha ko e tau mena tutupu fakalutukia, mo e
 • ne matakaki ke he gahuahuaaaga he tau matakau Civil Defence Emergency Management.
Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

Kumikumi ke iloa atu foki hagaao ke he National Emergency Management Agency.

Ko e tau vahega matematekelea

Na loga lahi e tau matematekelea tutupu pauaki i Niu Silani. Kumikumi ke iloa ko e heigoa ke taute to hoko, kua hoko mo e kua mole e tau vahega kehekehe he tau mena tutupu fakalutukia.