Hagaao ia ke he poko kupega hila Get Ready, tonuhia ke he tau talahauaga ne haha i ai mo e tau vala tala hagaao ke he laisini.

Poko kupega hila Get Ready

Koe poko kupega hila Get Ready ne fakagahuahua he National Emergency Management Agency(external link).

Ko e National Emergency Management Agency ne takitaki atu ke he tau laliaga ke tuku hifo e tau mena fakahagahagakelea, kua mau ke, mautali atu ki ai mo e lali ke liliu ke nonofo he tokaaga fakamua to hoko mai e tautu lekua tupu fakalutukia. Kua leveki ke he tau gahua he fakatufono uho ke lagomatai ke he tau lekua tutupu fakalutukia ke he motu mo e lagomatai ke leveki atu ke he tau lekua ke he tau maaga pihia ke he tau matakavi.

Ko e National Emergency Management Agency ko e faahi gahua tu tokotaha ka e lagomatai atu e Faahi Gahua he Palemia mo e Kapeneta (Department of the Prime Minister and Cabinet(external link)).

Tonuhia ke he tau talahauaga ne haha i ai mo e tau vala tala hagaao ke he laisini

Ko e tau talahauaga hagaao ke he Tonuhia ne haha i ai ke he poko kupega hila he Get Ready kua puipui he tonuhia ne haha i ai ke he National Emergency Management Agency ne hukui atu ke he Fakatufono. A to fakakite pihia ko e tau mena kua toka pauaki ke lata mae tau fakaputuaga koloa (haha i ai ki lalo poke ki loto he tau koloa pauaki poke tau fakaputuaga koloa), ko e tau talahauaga tonuhia nei kua fakalaisini ke liu fakaaoga ki lalo hifo he laisini Creative Commons Attribution 4.0 International. Ke mahino ki ai, ataina ia koe ke lagaki, tufatufa mo e hikihiki e tau koloa nei, ka e tokutoku ko e koloa he National Emergency Management Agency e tau koloa ia, mo e mumuitua ke he tau poakiaga he laisini. Fakamolemole ti mailoga ko e laisini nei ne nakai fakaaoga ke he tau fakamailoga, matahigoa poke fakatino he poko kupega hila poke ke he talagaaga he poko kupega hila. Ko e tau koloa pauaki na ne nakai maeke ke liu fakaaoga kaeke ke nakai moua mai e fakaataina ke taute pihia.

Ke fakamukamuka ki ai mo e mouaaga he tau vala tala, ne fai matutakiaga hila e poko kupega hila nei ke matutaki atu ke he falu poko kupega hila foki. Ko e tau poko nei ne liga fai vala tala ne tonuhia e fakaaogaaga ni ke he falu pule foki mo e to liga fai kaupaaga e ataina ke fakaaoga. Ko e fakaataaga ke fakaaoga e tau koloa nei mai he falu a tau poko kupega hila ne kua lata ni ke moua mai ia ia ko e pule ke he koloa mo e nakai moua mai he National Emergency Management Agency.

Ke mamata atu ke he taha lagaki he laisini he Creative Commons Attribution 4.0 International finaatu ke he https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/(external link)

Fakaaoga fefe e mautolu e tau fakamauaga kia koe ha kua finaatu a koe ke he poko kupega hila nei (cookies)

Ne fakaaoga he poko kupega hila Get Ready e tau “cookies” nei ke moua mai e tau vala tala hagaao ke he haau a tau puhala fakaaoga ke he kupega hila, mo e lagomatai kia mautolu ke taute ke mitaki atu e tau logonaaga mo e fakatata e tau fakailoaaga hagaao ke he tau lekua tutupu fakalutukia mo e tau tauteuteaga ke mau. Ko e tau cookies ko e tau tohi hila mukamuka ne toka ki loto he haau a lakau komopiuta, ke okooko e tau vala tala pauaki ke he fakaaogaaga ke kupega hila pihia mo e tau puhala fakaaoga he tau tagata ahiahi ke he taha pepa fakapuke kaeke kua nakai fai totouaga ke he tagata.

Ko e kau fakatokatoka gahua third party, putoia ki ai a Google mo e Facebook ne okooko e tau vala tala he magaaho ka finaatu a koe ke he poko kupega hila Get Ready ke maeke ia lautolu ke maama ko e gahua fefe e poko nei mo e fakatata foki e tau fakailoaaga ha lautolu he magaaho ka finaatu a koe ke he falu he tau poko kupega hila kehekehe.

Tamate mo e nakai fakaaoga/fakaata ke fakaaoga e tau cookies

Maeke ia koe ke talia poke nakai talia e tau cookies kaeke kua hiki e koe e fakatokatokaaga he haau a poko kumikumi (browser). Ka tamate mo e nakai fakaaoga e koe e tau cookies to nakai fai kehe e maeke haau ke fakaaoga e poko kupega hila ha mautolu.

Ka manako a koe ke fakaata ke fakaaoga/ tamate mo e nakai fakaaoga e tau cookies, ke he haau a poko kumikumi (browser) ke maeke ia koe ke taute pehe nei he:

  • Google Chrome > Settings > Privacy and security > Site settings > Cookies mo e site data
  • Mozilla Firefox > Options > Privacy & Security > Cookies mo e Site Data
  • Safari > Settings > Safari > PRIVACY & SECURITY
  • Internet Explorer > Tools > Internet Options > Privacy > Advanced Privacy Settings > Cookies

Tau manatu fakakite

Ka manako ia koe ke fai talahauaga he poko kupega hila nei, poke tau vala tala ne haha ki ai, fakamolemole ti tohi hila (email) mai kia mautolu he communicationsnema@nema.govt.nz