Matutaki mai hagaao ia ke he tauteuteaga ke mau ke lata mae tau lekua tutupu fakalutukia, tau mena hagahagakelea i Niu Silani mo e poko kupega hila Get Ready.

Ko e haau a Civil Defence Group tata

Kumikumi ka a koe ke moua e tau vala tala hagaao ia ke he tau lekua ka tutupu fakalutukia he haau a matakavi? Matutaki atu ke he haau a Civil Defence Group tata ke moua e tau vala tala, tau palana, tau mepe, tau fakailoaaga mafiti mo e tau hatakiaga.

Tau manatu fakakite hagaao ia ke he poko kupega hila nei

Ka manako ia koe ke fai talahauaga he poko kupega hila nei, poke tau vala tala ne haha ki ai, fakamolemole ti tohi hila (email) mai kia mautolu he communicationsnema@nema.govt.nz