Kua lali e National Emergency Management Agency ke fakatatutau ke he tau fakatokatokaaga he New Zealand Government Web Standards for Accessibility and Usability.

Fakakite e tau fakaaogaaga

Ne manako e New Zealand Government Web Standard for Accessibility ke hokotia ke he tau fakatokatokaaga he Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 ke he Level AA.

Kua lali a mautolu ke hoko atu ke he tau poakiaga he tau Level AA mo e fai vala e Level AAA, kaeke kua maeke. Kua tohia foki e mautolu ki loto he poko mo e fakaaoga he vagahau mukamuka.

Lalafi ke he tau fakakiteaga he tau fakaaogaaga e:

  • Tau lanu keheke ne nakai tatai ke he tau fakatino oti
  • Tau puhala ke fakaaoga e lapa lolomi hila (keyboard)
  • Ko e falu a tau talahauaga kehekehe hagaao ia ke he tau fakatino
  • Ko e tau talahauaga he tau ata vitio mo e tau talahauaga ne tohia katoatoa
  • Fakaaoga he html text ka e nakai ko e tau tohi poke tau fakatino ka maeke
  • Taute fakamukamuka atu e tau pepa fakapuke
  • Taute e tau lakau totou ke he totou fakamahino e tau kupu Mauli, mo e
  • Mahino mitaki e tau vala tala hagaao ke he tau matutakiaga lalahi ke he tau poko kupega hila i fafo.

Matutaki atu ke he communicationsnema@nema.govt.nz kaeke kua fai manatu tupetupe poke fai manatu fakakite hagaao ke he ha mautolu a ataina ke fakaaoga.

Ko e laini matutaki ki Fafo
World Wide Web (W3C) logo

Loga e tau kupu tomatoma ne fakamau e au ke moua aki e tau vala tala he poko kupega hila he The Web Content Accessibiity Guidelines (WCAG) 2.1 Kumikumi ke iloa atu foki e tau tomatoma nei he poko kupega hila W3C.