Kua hako lahi ke Fakato Hifo, Uufitia mo e Gega kaeke ke to e mafuike. Fakaako ke Fakato Hifo, Uufitia mo e Gega.

Fakaako ke iloa ke Fakato Hifo, Uufitia mo e Gega

FAKATO HIFO ke haau a tau lima mo e tau tuli hui. To puipui he mena nei a koe ke ua veli ki lalo ka e maeke agaia a koe ke lutu kaeke kua lata ke pihia.

UUFITIA e haau a ulu mo e kakia (poke haau a tino katoa ka maeke) ki lalo he taha laulau malolo poke laulau gahua (kaeke ke tata lahi kia koe). Kaeke ke nakai fai mena ke fakamalu tata, uufi e haau a ulu mo e kakia aki e haau a tau lima mo e tau matalima.

GEGA ke he haau a fakamaluaga (poke haau a nofoaga ke uufi haau a ulu mo e kakia) ato galo e lulululu. Kaeke ke lutu fano e haau a fakamaluaga, une foki a koe.

Drop, Cover and Hold (姿勢を低く、何かの下に隠れる、動かない) を行う小学生

Fakato Hifo, Uufitia mo e Gega fefe ke he tau tutuaga kehekehe

Person doing Drop Cover and Hold outdoors

Kaeke ko koe ki fafo

Kaeke ko koe ki fafo, une mo e nakai molea lahi mai he tau fale, tau akau, tau moli puhalatu mo e tau kave hila, to Fakato Hifo, Uufitia mo e Gega.

People doing Drop, Cover and Hold in elevator

Kaeke ko koe ki loto he eleveta

Kaeke ko koe ki loto he eleveta, Fakato Hifo, Uufitia mo e Gega.

Ko e magaaho ka oti e lulululu, lali ke hu ki fafo he foloa ne tata lahi kaeke ke maeke a koe ke haohao mitaki ka taute pihia.

Car stopped next to a stop symbol

Kaeke ko koe ne fakaholo

Kaeke ko koe ne fakaholo, aafe ke he taha vala he puhala tu ne ata.

Taofi. Fakatali he naia mo e fakamau haau a pipi nofoa ato oti e lulululu.

Ko e magaaho ka oti e lulululu, finaatu mo e fakaeneene mo e aua neke finaatu ke he tau halalaupapa poke tau mena paiaia neke kua malona.

Person in bed with their pillow over their head

Kaeke ko koe he mohega

Kaeke ko koe he mohega, ua fano kehe mai he mohega mo e toho hake haau a tau kafu mo e tau kafu mamafa ke uufitia a koe mo e fakaaoga e haau a uluga ke puipui e haau a ulu mo e kakia.

Liga ke haohao mitaki mai a koe kaeke ke nakai fano kehe a koe he mohega.

Person doing Sit Cover and Hold with a cane

Kaeke ke nakai gahuahua mitaki e haau a tau hui ke laka poke fakaaoga he tokotoko

Kaeke ke nakai gahuahua mitaki e haau a tau hui ke laka poke fakaaoga he tokotoko, lali ke tokolalo lahi e haau a nofoaga poke nofo he taha nofoa, mohega, poke fai foki.

Uufitia haau a ulu mo e kakia aki e tau lima haau.

Toka fakatata e haau a tokotoko ke maeke ia koe ke fakaaoga he magaaho ka oti e lulululu.

Person doing Lock Cover and Hold in a wheelchair

Kaeke ke fakaaoga a koe he lakau lagomatai ke fanofano e tau hui poke peleo taveli

Kaeke ke fakaaoga a koe he lakau lagomatai ke fanofano e tau hui poke peleo taveli, Loka, Uufitia mo e Gega.

Loka e tau hui taveli mo e lali ke nofo fakatokolalo hifo.

Pepelu hifo mo e Uufitia haau a ulu mo e kakia ke he haau a fahia.

Ti Gega ke mau ato oti e lulululu.

Tau koloa aoga

Ko e Tau Talahauaga
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

Kua hako lahi ke Fakato hifo, Uufitia mo e Gega kaeke ke tupu e mafuike ne tohia ke he factsheet faka-Peritania.

Vitio
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

Kua hako lahi ke Fakato Hifo, Uufitia mo e Gega kaeke ke to e mafuike. Kitekite ke he ata vitio ku nei ne faka-Peritania ke iloa atu foki hagaao ke he Fakato hifo, Uufitia mo e Gega.

Ko e Tau Talahauaga
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

Moua mai mo e fakaaoga e tau fakailoaaga ko e heigoa ke taute to hoko, kua hoko mai mo e kua mole e mafuike.

Ko e tau vahega matematekelea

Na loga lahi e tau matematekelea tutupu pauaki i Niu Silani. Kumikumi ke iloa ko e heigoa ke taute to hoko, kua hoko mo e kua mole e tau vahega kehekehe he tau mena tutupu fakalutukia.