Ko e tiviaga ke he motu katoa ke he Emergency Mobile Alert ne kua lata lahi ke maeke ke kitia kua gahuahua mitaki e fakaholoaga. Kumikumi ke moua e tau vala tala mo e tau talahauaga ha ko e tivi ke he motu katoa.

Ko e tivi he ha e Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alert)

 Ko e tiviaga ke he motu katoa ha ko e Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alert) ke maeke ke kitia kua gahuahua mitaki e fakaholoa.

Ko e tau tivi ke he motu katoa ka fakafano ke he tau taoa telefoni oti ha Niu Silani. Amanaki a mautolu to maeke e laulahi he tau telefoni ka maeke ke moua e tau fakailoaaga.

Ko e ono e tau tau ki tua, ne moua e mautolu e tau afe he tau talahauaga mai he tau tagata. Lagomatai lahi he tau mena nei ke fakaholo ki mua e gahuahua mitaki he Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alert).

Ne nakai la leva ia he magaaho afiafi he aho 26 ia Me 2024 ne fakahoko e taha tiviaga ke he motu katoa. Ha ko e tatalu COVID-19, ne nakai fakahoko e tau amanakiaga ke tivi e tau Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alert) ke he motu katoa he tau 2020 mo e 2021. 

Ko e laini matutaki ki Fafo
Phone receiving an Emergency Mobile Alert

Fakamau e higoa ki loto ke moua e tau tohi hila hagaao ke he tau amanakiaga ke fai tiviaga ke he motu katoa he tau Emergency Mobile Alert. To moua e koe e taha tohi hila kaeke kua iloa e aho ka fakahoko e tiviaga.

Ko e magaaho ne mole e kumikumiaga he motu katoa

Mole atu e tau kumikumiaga ne ua he motu katoa he tau tau 2018 mo e 2019, ne taute ai he Ministry of Civil Defence & Emergency Management e taha kumikumi kehe mai.

Ko e tau kumikumiaga kua kikite:

  • ke he numela he puke tagata ne moua e fakailoaaga tivi,
  • iloa tuai, mo e
  • tau manatu he tau tagata.

He mole e tau tivi he 2021 mo e 2022, ne lalafi ki ai he NEMA e tau huhu ki loto he kumikumiaga ko e Annual Disaster Preparedness ke fuafua ko e kautu nakai e tiviaga ke he Emergency Mobile Alert.

Tali mai he kumikumiaga he 2018, kua kitia ki ai e fai tolomaki e tau fuafuaaga uho he tau tau oti. Ko e tau 2022, ne fakamau ai ke he kumikumiaga: 

  • E tau numela ne mua e tokoluga ke he tau fakailoaaga lekua fakalutukia (83%).
  • Ko lautolu e 12% ne nakai moua e kumikumiaga, toko 27% ne tata ke he taha ne kua fita e moua e tivi.

Kitia ke he 2021 Annual Disaster Preparedness Survey ko e toko hiva mai he hogofulu ne moua e fakailoaaga po ke ha ha i ai mo e taha ne moua e fakailoaaga.

Ko e tau 2019 ne kitia ke he tau kumikumiaga:

  • Ko e iloaaga he Emergency Mobile Alert to taute e tivi ko e 75%.
  • 80% ne talitonu ko e aoga lahi e Emergency Mobile Alert ke he tau tagata Niu Silani ma e tau fakailoaaga lekua.
  • 82% ne talitonu kua nakai lata ha tagata ke kalo kehe.
Document

Kikite atu ke tau fua moua mai he tau savea ne fakahoko he tau 2018 mo e 2019 ke he motu katoa ne kua tivi ke he tau Emergency Mobile Alert ne faka-Peritania.

Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alerts)

Ne haohao mitaki e tau tagata ha ko e tau Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alerts). Kua fakapuloa e tau fakailoaaga ke he tau telefoni ne gahuahua mitaki mai he tau taoa pauaki.