Moua e tau tali ke lata ma e tau huhu ne fa mahani ki ai mo e tau mena ne nakai gahuahua mitaki he Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano.

Nakai moua e fakailoaaga fakalutukia

Hand holding a phone with an 'X' on it

Haha i ai e tau kakano ne liga kua nakai moua e koe e tau Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alerts). Omoi fakalahi a mautolu ke he tau tagata oti ke tua fakalahi ke he tau puhala kehekehe ke iloa mau e tau vala tala foou.

Fakakia ke kitia kaeke ke gahuahua mitaki e telefoni haau ke moua e tau Emergency Mobile Alerts To liga fakailoa atu ki a koe ke he tau fakatokaaga (settings) he haau a telefoni. Fai amanakiaga ko e tau telefoni ne fakafua he mole e 2017 mo moua aki e tau Fakailoaaga Fakalutukia.

Kua lata foki he telefoni haau ke maeke ke moua e kupega hila mo e katoatoa e tau koloa fakaaoga. Kua nakai lata ia koe ka nakai manako ke hu atu ke he taha poko kupega hila poke hu atu foki ke he taha faahi gahua.

Ko e falu foki a kakano ne nakai moua e tau fakailoaaga kua fakatai ko e telefoni haau ne kua:

  • nakai fakamoui
  • kua toka ai ke he tuaga flight mode, poke
  • nakai toka ai ke he matakavi ne haha ki ai e hila ne fakaaoga aki e tau telefoni utafano.

Kua moua lagaloga e taha fakailoaaga fakalutukia

Hand holding a vibrating phone with three message notifications that read 'EMA'

Kaeke kua hiki e malolo he telefoni haau mai he 3G ke he 4G he magaaho ne fakafano ai e tau fakailoaaga mafiti nei, to moua e koe e tau fakailoaaga mai he tau faahi na ne ua. Pihia foki ni kaeke kua fakamoui e koe e flight mode mo e tamate. Poke tamate e haau a telefoni mo e liu fakamoui he magaaho ka fakapuloa e fakailoaaga.

Fai he tau telefoni ne maeke ke taute e tau fakamanatu ke moua e tau fakailoaaga. To maeke he mena nei ke tagi tumau e fakamanatu nei he magaaho ka fakafano atu e fakailoaaga. Kaeke ke maeke he telefoni haau ke logona e tau fakailoaaga fakalutukia, maeke i a koe ke kumi mo e moua ke he tau fakatokaaga he haau a telefoni (settings). Liga fakahigoa e tau fakatokaaga nei ko e Wireless Alerts, Broadcast Alerts, po ke Emergency Alerts.

Galo e fakailoaaga fakalutukia

Hand holding a phone with two ghosts on it

Kaeke kua moua e koe e taha Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alert), to liga maeke agaia ni ke mamata ki ai he haau a telefoni.

Ke lata ma e tau telefoni Android

Iga ni mo e tau fekehekeheaki he tau telefoni Android. Ka e ke he laulahi, fa moua e tau fakailoaaga mafiti ke he faahi he tau ‘Messages’.

Fakataitai pehe nei:

  1. Finaatu ke he faahi he tau Messages
  2. Kumi ke he menu (...) mo e fifili ke he ‘settings’.
  3. Fifili e ‘Emergency alert history’.

Ke lata mae tau telefoni Apple

Ke lata mae tau tagata ne fakaaoga e tau telefoni iPhone, to haha ke he tau notifications e haau a fakailoaaga mafiti. Hoko atu ke he haau a tau notifications ka hehelu hifo e matalima haau ki lalo mai i luga he hio he haau a telefoni. Kaeke ke tamate e koe haau a tau notifications, to tamate foki e koe e fakailoaaga mafiti.

Presidential Alert

Hand holding a phone with a notification that reads 'Presidential Alert'

Ne fakaaoga he Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alerts) e totouaga he lalolagi katoa. Ko e hala fakapuloa ne fakaaoga e mautolu ne fa mahani ke fakahigoa ko e Presidential Alert ke he tau motu kehe.

Kua gahua a mautolu mo e tau kautaha ne talaga ke he tau telefoni mo e tau kautaha ne fakagahuahua e tau kupega hila i Niu Silani ke fakaaoga ni he kupu Emergency Alert. Ka e ko e falu he tau telefoni to fakaaoga he fakailoaaga ne totou ki Amelika mo e fakakite e Presidential Alert. Pihia e tau mena nei kaeke kua:

  • fakafua e haau a telefoni to hoko ke he tau 2017,
  • fakatau e koe e telefoni mai he tau motu kehe, po ke
  • fakatau faka parallel imported e haau a telefoni.

Maeke ke fakaaoga

Cartoon figure of a person

Ko e ataina ke moua e tau Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alert) to fekehekeheaki ha ko e talaga mo e faga fefe e haau a telefoni utafano. Kaeke ke fakaaoga a koe he lakau fakaaoga ke logona mitaki, maeke e fakailoaaga ke fakatoka ke logona ki loto he haau a lakau nei.

Ko e fakaleo he fakailoaaga

Loudspeaker icon

Ne fakaaoga he Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alerts) e totouaga he lalolagi katoa. Pete ni e matakutakuina po ke fakaokaoka mai ki a kita, ko e na taute pihia ke fakaofo aki a koe ha ko e mena nakai mitaki he logona ke he tau teliga.

Ko e uta ni ke he talaga mo e vahega he telefoni haau ko e logona nakai e leo ka fakatagi e fakailoaaga fakalutukia. Ko e falu he tau kautaha talaga telefoni na nakai fakaata e tau fakailoaaga fakalutukia ke kautu kaeke ke tuku e telefoni ke nakai fai leo.

Kaeke ke moua e fakailoaaga fakalutukia he magaaho ka fakaholo motoka a koe

Car and a stop sign with an arrow pointing to it

Kaeke ko e fakaholo motoka a koe, kua lata ia koe ke tu e peleoafi mo e totou ke he fekau he magaaho tonu ni ka haohao mitaki ke taute pihia. Kaeke ke fai tagata pasese a koe, ole ki ai ke totou fakamafiti e fakailoaaga. Aua neke lali ke totou e fakailoaaga he magaaho ka fakaholo.

Totou ke he tau matakavi fe e tau Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alerts)

Cell tower broadcasting a signal

To liga maeke e tau Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alerts) ke gahuahua ke he tau matakavi ne maeke ke moua e malolo pauaki mae tau telefoni utafano. Liga ko e 97% he tau matakavi ne tokologa e tau tagata ne moua e malolo pauaki mae tau telefoni utafano. Gahuahua e tau kautaha pisinisi ne fakafua ke he hila ne fakaaoga ke he tau telefoni utafano ke mitaki atu e gahuahua ke he tau magaaho oti.

Tauhea mo e fakaaoga he lakau Wi-fi

Wi-fi icon

Fakaaoga he Fakaailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alert) e cell reception mo e nakai fakaaoga e Wi-Fi ke fakapuloa.

Tau telefoni fakalotokaina mo e setalate

Landline phone in front of a satellite

Fakaaoga he Emergency Mobile Alerts e tau kupega hila mae tau telefoni utafano ha Niu Silani. To maeke ni e tau fakailoaaga mafiti ke fakapuloa ke he tau telefoni utafano ne maeke ke moua e fekau ia.

Starlink mo e setalate ke gahua e matutakiaga mai he setalate ke he telefoni utafano

Satellite connecting to Earth

Moua ni e koe e Fakailoaaga Fakalutukia ke he Telefoni Utafano kaeke ke fai sikinolo e haau a telefoni utafano. Ko e magaaho nei ko e maeke ni ia Starlink ke foaki e taha matutakiaga kupega hila, nakai ko e sikinolo ke lata mae tau telefoni utafano. Maama ke he magaaho nei ha ne gahua ki ai a Starlink ke maeke ke gahua e matutakiaga mai he setalate ke he telefoni utafano. Kua iloa ko e ha i ai foki e taha kautaha setalate (Lynk World) ne kua fita e fakagahuahua e mena nei.

Fiha e totogi he Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alert)

Cash with an 'X' in front

Moua noa e tau Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alerts). Nakai fai totogi kia koe. Kua ai lata ia koe ke fakaaoga e tau polokalama poke totogi ke fakaaoga.

Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alerts)

Kumi ke iloa ko e heigoa e tau Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alerts). Ne haohao mitaki e tau tagata ha ko e tau Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alerts). Kua fakapuloa e tau fakailoaaga ke he tau telefoni ne gahuahua mitaki mai he tau taoa pauaki.