Nakai maeke ia tautolu ke iloa e tau mena tutupu fakalutukia, ka e maeke ia tautolu ke nofo tauteute. Ko e taha mena ne mitaki ke kamata aki ko e haau a lotokaina. Kumikumi ke iloa ko e heigoa haau ke taute ke haohao mitaki atu e haau a lotokaina.

Tauteute fefe e haau a lotokaina ke mahomo atu e haohao mitaki

Maeke ia koe ke fai mena taute ke tuku hifo e tau lauiaaga ha ko e lekua fakalutukia kia koe mo e haau a kaina.

  • Maeke ia koe ke fai mena taute ke tuku hifo e tau lauiaaga ha ko e lekua fakalutukia kia koe mo e haau a kaina.
  • Une e tau koloa mamafa mo e lolelole ke he tau fata poke tau kapati ne tokolalo hifo.
  • Tautau e tau fakatino mo e tau fakaata he tau pine pauaki (nakai ko e tau fao taki taha).
  • Manatu ke iloa e koe e tokaaga he tau matapatu ke tamate aki e hila pihia mo e tau tepe ke lata mae kese mo e vai.
  • Fai he tau simini piliki poke simeni ne lahi atu e hagahagakelea mo e maeke ke malolo kaeke ke to e mafuike. Fakakia ke he poko kupega hila he Earthquake Commision ke moua e falu vala tala hagaao ia ko e taute fefe e tau simini ke haohao mitaki atu.
  • Kaeke ko e na tautau fakahili e haau a fakatokaaga foloa, fakakia ko e mau mitaki agaia nakai. Fakakia ko e matutaki mitaki nakai e fakatokaaga foloa mo e fale ne tu ai.

Ia Fepuali 2021, ne fai hikiaga ke he Residential Tenancy Act ha Niu Silani. Ne fakamukamuka he tau hikiaga nei mae tau tagata ne nonofo poko totogi ke taute fakahaohao mitaki e ha lautolu a tau kaina. Kaeke ko koe ko e taha ne totogi e nofoaga mo e manako ke taute e kaina haau ke haohao mitaki mai he tau mafuike, manatu ke tutala fakamua a koe ke he haau a pule kaina poke kautaha pisinisi ne leveki ke he fale.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Natural Hazards Commission Toka Tū Ake logo

Finaatu ke he poko kupega hila he Natural Hazards Commission Toka Tū Ake ke moua falu vala tala ke taute e haau a kaina ke haohao mitaki atu.

Fakakia e haau a tau pepa inisua

Mahuiga lahi kaeke ke fai inisua a koe ke lata mae haau a kaina mo e tau koloa ne haha i ai ha ko e mena to lagomatai he mena nei a koe ka tupu e taha lekua matematekelea ke maeke ia koe ke liu tu hake ke he haau a tau hui kaeke ke malona e haau a tau koloa. Lalafi ki ai, ka fai pepa inisua ke lata mae kaina ni haau ne maluia e velagia ke he tau koloa (laulahi ke pihia) ko e kakano ia to hu atu noa ni a koe ke he levekiaga inisua he EQC, ko e EQCover.

Liu tumau ke kitekite ke he haau a tau pepa inisua. Falu mena uho ke fakakia ko e:

  • Ko e heigoa ne maluia he haau a pepa inisua, pihia foki ko e heigoa ne nakai maluia.
  • Kaeke ke lahi e inisua haau ke maeke ke liu talaga hake haau a kaina mo e liu ke taui e tau koloa uho he magaaho ka mole e lekua tupu fakalutukia.

Kaeke ke matematekelea a koe he malona e tau koloa ha ko e lekua tupu pauaki, manatu ke poki fakaloga e tau ata. Ti matutaki ke he haau a kautaha inisua ke tuku e haau a tohi ole. To fuafua e lautolu, leveki mo e fakakatoatoa e haau a tau ole katoatoa ha ko e EQC, lalafi ki ai e vala he EQCover.

Tauteute ke mau haau a lotokaina

Ko koe ni ke iloa tonu ko e iloa he haau a magafaoa e tau mena ke taute mo e katoatoa e koloa kua lata ke fai ke o atu mo e mafola. Muitua ke he tau fakatokaaga mukamuka nei ke moua e tuaga mitaki mae haau a lotokaina.